Service

DỊCH VỤ

Chúng tôi tạo ra cách làm tốt hơn thông qua việc chuyên môn hóa tới từng khâu công việc, tới từng con người và luôn đặt tính hiệu quả của công việc lên trên hàng đầu. 

7-seats Innova Car Rental

                                                              7-seats Innova car rental 7-seats Innova car rental have short-term contracts according to the journey or…
Xem thêm

29-seats car rental in Ho Chi Minh City

29-SEATS CAR RENTAL IN HO CHI MINH CITY 1.THE SYSTEM OF 29-SEATS CAR RENTAL OF SACO TRAVEL Saco Saigon fleet is one of the units that belong to Saco tour travel specializing in car rental of 4-seats,…
Xem thêm

34-seats Global Noble car rental

34-SEATS GLOBAL NOBLE CAR RENTAL 34-seats car rental in 2020 has outstanding characteristic of 34-seats Global Noble car with D6GA new generation of engine, rear design, optimized for high-class…
Xem thêm

4-seats car rental

4-seats car rental There are many 4-seats cars in the market. The 4-seats cars are favorite with many famous brands such as Chevrolet Spark, Kia Morning, Huyndai Grand i10, Honda, Toyota. So what is…
Xem thêm

45-seats car rental

Saco Saigon fleet owns more than 80 new cars of 45-seats and owns a service of 45-seats car rental professionally in Ho Chi Minh city. If you are looking for a service of 45-seats newly car rental to…
Xem thêm

16-seats monthly Ford Transit car rental

16-seats mothly Ford Transit car rental  The 16-seats long-term car rental service is growing in Vietnam market for demanding of moving, working, traveling, weddings, etc. that are more convenient…
Xem thêm
Hotline: 0913 727272